دارای مانیتور فارسی با قابلیت عیب یابی . قابلیت متصل شدن به دستگاه پرکن و سیل . قابلیت نصب سیستم درب گذار . قابلیت بستن درب گالن های مختلف . قابلیت تعویض گپ های مختلف . قابلیت نصب دستگاه درب…
دارای نوارنقاله به طول 200 سانتیمتر . قابلیت سیل ظروف بصورت القایی وبدون تماس با گالن . قابلیت نصب بعد از دستگاه دربند . سیل نمودن ظروف بصورت کاملا" اتوماتیک . دارای ظرفیت 750 عدد درساعت .
قابلیت نصب سیستم شوتر . قابلیت ساخت به سه صورت : گازی -برقی وگازی برقی . قابلیت ساخت بانوارنقاله توری وزنجیری . دارای تونل با ایزوله بالا. دارای فک دوخت از جنس آلومینیوم با عرض 5 میلیمتر . دارای میزرولیک…
دارای شوتر جهت دسته بندی انواع بطری . دارای سیستم کنترول دمای دوخت بصورت پله ای . دارای دو عدد طاقه بازکن با قابلیت کنترول مقدار نایلون مصرفی . دارای تونل با ایزوله بسیار بالا . قابلیت ساخت بصورت برقی…
دارای نوارنقاله باکنترول دور . دارای تونل باحرارت قابل تنظیم . دارای فک دوخت باتایم مخصوص دوخت . قابلیت کار با انواع سلفون . امکان ساخت در دو مدل اتوماتیک و نیمه اتوماتیک .
دارای مانیتور فارسی با قابلیت عیب یابی . کنترول مقدار پرکردن بوسیله وزن . دارای سیستم کنترول وزن در دو مرحله . دارای نازل های متحرک و سینی چکه گیر . قابلیت خنثی نمودن وزن گالن دارای کنترول دور برای…
دارای شاخص دهانه بشکه . کنترول مقدار پرکردن به وسیله وزن . قابلیت ساخت بصورت تک و چهار بشکه ای . دارای نازل متحرک و سینی چکه گیر . قابلیت خنثی نمودن وزن بشکه . قابلیت نصب پمپ دنده ای…
قابلیت پرکردن دو گالن به صورت هم زمان . کنترول مقدار پرکردن بوسیله وزن . دارای رولیک به طول دو متر . دارای نازل های متحرک . ابلیت نصب پمپ دنده ای وسانتری فیوژ . قابلیت خنثی نمودن وزن گالن…
کنترول مقدار پرکردن بوسیله وزن . دارای سیستم کنترول وزن در دو مرحله . قابلیت کار با پمپ دنده ایی و سانتری فیوژ. قابلیت خنثی نمودن وزن گالن خالی .دارای سینی چکه گیر قابلیت متصل شدن به دستگاه دربند .…
دارای مانیتور فارسی با قابلیت عیب یابی . کنترل مقدارپرکردن بوسیله وزن . دارای نازل های متحرک و سینی چکه گیر .قابلیت کار با پمپ دنده ایی و سانتری فیوژ. قابلیت خنثی نمودن وزن گالن خالی قابلیت متصل شدن به…