درباره ما

درباره کاراتوس

هرآنچه که باید از کاراتوس بدانید !
Image
گروه تولیدی صنعتی کاراتوس درسال 1375اولین گام رادرصنایع بسته بندی باساخت دستگاه شرینک پک مخصوص لایه های ایزوگام برداشت. سپس درسال 1378باساخت شرینک پک دوقلوباظرفیت بالاورود به عرصه صنعت کاشی راتجربه نمودکه درنوع خودافتخاری بس غرورآفرین بود.
درسال 1380این مجموعه احساس نمود شرکت های روغن موتوراحتیاج به ماشینی باقابلیت کنترول وزن جهت بسته بندی انواع روغن رادارندازاین روساخت پرکن تمام اتوماتیک توزین دار را در دستور کار خود قراردادواکنون افتخارداردیم ازبزرگترین تولیدکنند'گان پرکن توزین دارمایعات درکشورهستیم.
امیداست این ماشین آلات بتواندتحولی درصنایع بسته بندی ایجادنماید.
مابه راه اندازی بیش از ده هاخط بسته بندی روغن اتومبیل درایران عزیزوکشورهای اطراف افتخارمی کنیم .